Arabové v Německu

Proč chtějí všichni do Německa ??

Tady v Německu jako první věc, co udělají Arabové, je zakládání místních islámských obcí ihned poté, co jsou ubytováni. Tyto obce zakládají vybraní uprchlíci, studovaní a vzdělaní, kteří pak zřídí modlitebny a místní arabská ghetta. Nikdo si nedovolí jít proti těmto obcím, mají podporu státu a během dvou až tří let dostávají své zástupce v místním zastupitelstvu.

Tvrzení,že Arabové jdou do Německa především za penězi, co dostanou od Německa, není pravdivé. Mnohem více peněz dostávají imigranti v Norsku a ve Švédsku. Tady v Německu má uprchlík týdně nárok na 150 EUR, dítě do 10 let na 50 EUR, do 18 let na 75 EUR.

Ve Švédsku je to 300 EUR na dospělého na týden,250 EUR na dítě bez ohledu na věk. Ve Francii má uprchlík nárok na 230 EUR týdně, dítě 150 EUR týdně. Švédsko i Francie navíc vyplácí příspěvky na bydlení (od 150 do 250 EUR měsíčně).

Německo příspěvky vyplácí jen rodinám s dětmi, a to pouze po dobu 1 roku. Jak vidíte, Německo není nijak velký kauf (výhodný obchod) po finanční stránce pro uprchlíky. Německo však nabízí něco, co jiné země nemají :

Finanční podporu náboženským obcím etnických menšin. V Německu mají náboženské obce (minimálně 50 osob) právo na státní příspěvek, který v základu činí 150.000 EUR ročně, ovšem na základě vlastní aktivity a počtu členů mohou na základě dotačních titulů získat automaticky nárok na čerpání dalších 400.000 EUR ročně.

Pokud obec a počet členů přesáhne 1,000 osob, stává se obec příspěvkovou organizací státu a má právo na 2.5 milionu EUR ročně na svůj provoz.

Islámské obce poté tyto peníze rozdělují jako charita mezi své členy a rodiny, čímž si je zavazují. Je to nebezpečná metodika, kterou úplně stejně dělá v Libanonu Hizballáh, který peníze od Libanonské vlády přerozděluje mezi své členy, obvykle nejchudší lidi, provozuje z nich nemocnice a soukromé náboženské školy.

Stejně tak tady v Německu velké islámské obce provozují školy a nemocnice, dotují chudé islámské rodiny (což jsou prakticky všechny), ale jejich děti musí chodit do modlitebny a tím si obec tyto děti zavazuje a vychová je podle islámského učení.

To nebezpečí je v tom, že zdejší islámské obce neříkají, že to jsou peníze z německého státního rozpočtu, ale že to jsou peníze obce a ty peníze chudým muslimům rozdávají jménem proroka Mohameda. Děti když potom vyrostou, vděčí za všechno (za jídlo, lékařskou péči i vzdělání) islámských obci a Prorokovi. A ty děti jsou potom připraveny vykonat cokoliv ve prospěch obce nebo Proroka.

To je důvod, proč islamisté chtějí do Německa. Nejenom, že dostanou peníze od státu, ale mnohem více peněz dostanou od svých imámů, od islámských obcí.

Mnoho lidí se vyjadřuje v Česku k Islámu a Německu, ale neznají tyto souvislosti a důvody. Pokud by Německo ukončilo podporu náboženských obcí menšin,tolik migrantů by se rozhodně do Německa netlačilo. Toto je to kouzlo a táhlo.

napsal: Jan Petránek, 23.2.2016

Jan Petránek (* 28. prosince 1931 Praha) je český novinář, komentátor, literát a disident. Před pražským jarem 1968 působil v Československém rozhlase. Pro své proreformní vystupování v letech 1968 a 1969 však byl nucen za normalizace manuálně pracovat. Stal se signatářem Charty 77 a přispíval do samizdatových Lidových novin. Novinářské práci se věnuje i po odchodu do důchodu roku 1993. Kromě novinářské práce též překládal: přeložil dějiny Spojených států a Středního východu, napsal povídkové knihy Andělé a čerti a Pod hvězdným šapitó.

Dne 28. října 2015 ho prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy.

Zemřel 10.11.2018.

Jan Petránek

Jan Petránek