Werner Gitt

Werner Gitt je německý vědec z oboru informatiky. Napsal několik knih, které vyšly téměř ve všech světových jazycích. Jaké knihy to jsou, se dozvíme na jeho stránkách www.wernergitt.de. Tam si je můžeme objednat. Některé z nich si můžeme objednat také v KPK Hradec Králové, e-mail: info@ikpk.cz.

Werner Gitt

Werner Gitt říká:

Protože život je nehmotná veličina, tak ho nemohla vytvořit hmota. Ve hmotě neexistuje žádný proces, který by umožnil přechod od neživého k živému. Čistě hmotné pochody tedy nemohou vést k životu ani na naší Zemi, ani kdekoliv ve vesmíru.

Dopis

Dopis je tou nejosobnější a nejspontánnější písemnou zprávou od někoho, s kým máme vztah důvěry a lásky, s kým se známe a jehož si vážíme a jemuž svěřujeme hnutí svého srdce. Sdílíme s ním své starosti a radosti a víme, že nám příjemce dopisu rozumí. Dopis je znamením osobního zájmu a lásky.

Koronavirus

Dle Wernera Gitta je Bůh za vším, co se na zemi děje – viz Izaiáš 45, 5 a 7: “Já jsem Hospodin a jiného už není…vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo.” Bůh je tedy překvapivě i původcem neštěstí nebo ho připouští. Na tomto světě působí ještě další moc a to je moc ďábla. Ten však může působit pouze v Bohem vymezených hranicích (Job 1,12). Ježíšovou smrtí na kříži je ďábel poražen.

V souvislosti s koronavirovou krizí můžeme vidět 4 věci:

  • připomíná nám pomíjivost a zranitelnost celého stvoření
  • je Božím soudem nad světem, který se odvrací od Boha
  • je Božím voláním, abychom hledali záchranu v Ježíši a nepropadli věčnému soudu
  • Je znamením brzkého Ježíšova příchodu. Jeho příchodu mají předcházet bolesti (Matouš 24,8).